Den här webbplatsens funktion är till viss del beroende av cookies, men de används inte för att registrera någon. Mestadels används sessioncookies, som försvinner ur minnet när man stänger Internet Explorer. En speciell typ av cookies som enbart innehåller ett slumpartat serienummer används vid röstningar när det gäller enkäter. Orsaken är att man inte skall kunna rösta en gång till i en enkät omedelbart efter det att man sist röstade.

Du kan navigera på hemsidan utan att cookies är aktiverat men funktioner som t ex att lägga varor i varukorgen fungerar inte då. För att kunna lägga varor i varukorgen så är det viktigt att webläsaren är inställd för att kunna acceptera cookies.

Om man vill undvika cookies kan man ställa in sin webbläsare så att man automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Mer information om hur man går till väga finns i webbläsarens hjälpavsnitt.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, måste svenska webbplatser informera om sin användning av cookies. Den 1 juli 2011 kom ytterligare bestämmelser om att besökaren ska också ge sitt samtycke till att kakor används på ett visst sätt. Läs mer om lagen och om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats: http://www.pts.se/