omslag3


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Silversmed och formgivare, f 1966. Arbetat i egen regi från 2005. Gjorde i början bl a stora halskragar, men har senare mest gort corpusarbeten,  t ex kannor och skålar. Undersöker på vilket sätt formen styr våra handlingar och försöker få betraktaren att se föremålen på ett nytt sätt. Utvecklat sin analys om hur vi förhåller oss till och relaterar till föremålen omkring oss i boken Formuleringar: människan, rummet, tingen 2003. Även formgivit för Boda Nova. Lektor vid Konstfack från 2000.
Lästips: Antik & Auktion 2004:10.

_ _ _

Hemsida Anders Ljungberg  >>>

Från Drängahhusets webbutik: Alma_ljustradb
gense_alma2b Ljusstake Alma under Gammalt och nytt för det dukade bordet: ...ljusstakar